Aansprakelijkheid

Geplaatst op 16 november 2015 door levensfontein

In Openbaring 1 vers 18 zegt Jezus: “Ik ben degene die leeft; Ik was dood, maar Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.”

Dat betekent dus dat God (= Jezus) zèlf beschikt over leven en dood en dat Hij de uiteindelijke beslissing heeft over iemands leven.
Dat is de hoofdreden waarom ik nooit aansprakelijk gesteld kan worden bij het eventuele overlijden van iemand na/tijdens mijn hulpverlening. Ik zeg dat niet graag, want ik ga er graag vanuit dat uw/je situatie nog te redden valt, maar het moet toch even gezegd worden. Excuses hiervoor, maar het is nu eenmaal geen eenvoudige problematiek waar we het hier over hebben.

– Daarnaast ga ik uit van iemands eigen verantwoordelijkheid en als het minderjarigen betreft: de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/voogd(-en). Ik bied u/je hulp aan via gebed en gesprekken maar het is uw/je eigen verantwoordelijkheid om te zien of dat in uw/jouw leven (en/of dat van uw kinderen evt.) voldoende is en/of dat u/je ook nog andere hulpverlening/bescherming nodig hebt. Ik kan niet uw/jouw hele leven overzien en ik kan/wil niet oordelen over de situatie waarin u/je verkeert. Dat wil niet zeggen dat ik geen verantwoordelijkheid op me neem, want dat doe ik wel (via de gesprekken en gebeden) ; maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij u/jou.
Als ik bijvoorbeeld over mijn eigen ervaringen spreek, hoe God mij heeft geholpen en wat ik heb gedaan om uit mijn situatie te komen, dan hoeft dat nog niet (op exact dezelfde manier) op u/jou (of op uw gezin) van toepassing te zijn. God is God en Hij is Almachtig en ieder persoon en iedere situatie is uniek. Ik ben slechts een nederige dienares van Jezus en probeer Hem zo goed mogelijk te dienen, maar het mag duidelijk zijn dat ik God NIET ben en ik ben dus ook NIET Almachtig!  Iedereen heeft zijn eigen contact met God (of niet) en God werkt met iedereen op een eigen, identieke manier, specifiek voor de situatie waarin u/jij verkeert. Ik reik je slechts een hand, maar uw/jouw redding (en/of die van uw gezin) is NIET in mijn handen.

Kun(t) u zich/je je daar niet in vinden? Dan word u/je vriendelijk verzocht om andere hulpverlening/bescherming te zoeken. Overigens raad ik zowieso aan om het niet bij gesprekken en gebed met mij alleen te laten.