Doel en subdoelen

Geplaatst op 13 november 2015

Ik wil mijn opleiding als therapeute (dramatherapie/diploma in 1993/Hogeschool/HBO “De kopse Hof” te Nijmegen) en mijn studie theologie (pastorale studies/diploma in 2014/protestants universitair centrum Cupei te Brussel) samen met mijn levenservaring, waarbij ik zelf ter-nauwer-nood aan een compleet familiedrama ben ontsnapt, maar waarin ik wèl een zelfdodingspoging heb gedaan (in 2007) inzetten om anderen via gebed en gesprekken te helpen. Die gesprekken/gebeden kunnen via dit blog verlopen, of via het speciaal daarvoor bestemde e-mailadres, per telefoon en via facebook. (zie contactgegevens)

Op lange termijn zou ik graag een pand kopen om ook direct/concreet met mensen te kunnen werken die uit de anonimiteit durven te treden, maar dat zal pas kunnen wanneer “de tijd rijp is”. Eén van de zaken die ik als maatstaf zal gebruiken om te verifiëren of de tijd inderdaad rijp is, is dat er genoeg mensen en genoeg middelen (o.a. geld) moeten zijn om dit project(/deze bediening), dat(/die) God mij gegeven heeft te ondersteunen.

Iedereen die om hulp bij mij zal komen vragen, accepteert dat ik over Jezus-Christus zal praten, zoals de protestantse doctrine over Hem predikt en onderwijst. Dat wil zeggen dat ik Hem als God, geïncarneerd op deze aarde als Mensenzoon, & als Enige Zoon van God zie en dat ik ook op deze manier over Hem zal Spreken en tot Hem zal bidden om hulp. De Bijbel is mijn enige richtlijn en handleiding en beschouw ik als Het onfeilbare Woord van God.
Je hoeft Jezus (nog) niet persé zelf als de Messias en als jouw persoonlijke Redder te hebben geaccepteerd, maar ik zal niet met je in discussie gaan over wie Hij is. Als jij niet (op die manier) gelooft, is dat in principe geen enkel probleem tenzij dat onze communicatie/mijn hulpverlening (die feitelijk Zijn hulpverlening is) zou gaan blokkeren. Als je dat niet accepteert, dan ben je vrij om andere hulpverlening te gaan zoeken.

Alle reacties die Christus en/of het christendom en christenen beledigen en/of schade proberen te berokkenen, zullen worden geblokkeerd.

Gods zegen & wonderen ; Liefde & Licht van Jezus voor jou

Elma