Oorzaken van zelfdoding

Onderstaand heb ik een e-mail gekopieerd die ik aan iemand heb geschreven die vroeger haar broer heeft verloren aan zelfdoding

——————————————————————————
From: Elma
To: K.
Subject: oorzaken van zelfdoding
Date: Sat, 22 Aug 2015 12:00

SHALOM K.,

Ik stuur je bij deze een kopie van een mail die ik schreef aan A. ivm een persoon die ook zelfdodingsneigingen heeft.(ze wil euthanasie, maar is niet ziek, ze is 24 jaar) Ik stuur je dit omdat ik het gevoel heb dat jij (+je familie) eigenlijk nog met een heleboel vragen zit(-ten) omtrent het “waarom?” van je broer destijds. We hebben het er al even over gehad tijdens de bbq, maar misschien dat het volgende stukje ook nog iets voor jou/je familie zou kunnen verhelderen. Deze persoon Laura, heeft vrijwillige euthanasie aangevraagd omdat ze “leven niets voor haar vindt” (een citaat van haarzelf) en ze heeft de toestemming ook gekregen. (interview in de krant ‘De Morgen’, begin deze maand, misschien heb je er ook van gehoord?)

A. dacht dat een petitie voor Laura waarin duizenden mensen aan laura zouden zeggen dat het leven wèl de moeite waard is en dat ze (dus) van de euthanasie moet afzien; een brief ‘vol liefde’ die duizenden mensen zouden ondertekenen, nog iets zou kunnen veranderen aan haar beslissing. Wat ik zelf dus betwijfel.

Hier mijn antwoord aan A. over Laura:

Ik ken Laura’s geval natuurlijk niet persoonlijk, alles hangt af van wat de motivatie achter haar beslissing is. ALS het alleen een puur psychologische probleem is , depressie enzo ,ja dan zou zo’n brief/petitie kunnen helpen … eventueel …

Helaas zit er achter ‘zelfdodingsproblematiek’/’-neigingen’ veel vaker een heel duivels constructie/bolwerk en dat is niet zomaar afgebroken met een brief “vol menselijke liefde” (ook al zijn er 10.000-en mensen die tekenen). Je weet niet precies waar iemands’ ziel gevangen is door Satan & zijn demonen en je weet ook niet precies waar het vandaan komt (de bron):

*Komt het voort uit het (zondige) leven van die persoon zelf?

*Of is het al van generatie(s) terug? Negatieve familiale erfenis??
Heeft iemand zèlf God verworpen? Of niet??

*Of komt het doordat iemand het doelwit is van een vloek(en) van een occultist(-en)?

*Is er misschien sprake van een mentale stoornis?

*Is er misschien sprake van duivelse bezetenheid ?

*Een combinatie van dit soort zaken?

*Of??enz.!

Dat zijn de dingen die je moet weten, en dan weet je ook de richting van je gebed voor de persoon in kwestie. Als ik naar mezelf terug kijk in die periode, dan zou zo’n petitie absoluut NIETS geholpen hebben, misschien zou het zelfs wel eerder tegengesteld hebben gewerkt … De bevestiging van dat het “juist” is wat ze (Laura) doet : die “stem” die haar dit heeft ingegeven gaat dan nl. ook weer spreken … en die gaat dan des te harder zeggen dat ze het juist wèl moet doen, dat geloof ik.

Nu ,mocht dat bij Laura zo zijn, dan geeft het natuurlijk niet                                                                    in de zin van: want dan is er nog niets verloren, de beslissing heeft ze immers al genomen. (en bij mij was dat ook zo in-der-tijd: een half jaar van tevoren). In Laura’s geval weten we de reden voor haar aanvraag tot euthanasie niet, dus dan bid je al naargelang de Heilige Geest het je ingeeft. De enige die nog kan bevrijden in alle bovenbeschreven gevallen is Jezus zelf, en zelfs dàn kan het nog ingewikkeld genoeg zijn. Zo’n probleem is niet met 1 klein, voorzichtig gebed opgelost.

Ik geloofde ook in Jezus-Christus uit de Bijbel (in die sekte/Santo Daime. Dat ik op een dwaalspoor was daar wat Hem betreft daar had ik toen geen flauw idee van), maar mijn geloof alleen was niet voldoende om me van mijn poging af te houden.

En kijk naar P. :zijn ouders dienen de Heer… en toch…misschien /waarschijnlijk was hijzelf ook Christen (?) … en toch … Helaas … zo moeilijk is het allemaal dit soort problematiek. (P. is ook iemand die door zelfdoding is gestorven, hij was 20jr. Dit ter info aan de lezer  van dit blog. Zijn ouders zijn predikanten).

Het lijkt me dat Laura geen gebrek heeft aan gewone menselijke liefde: er staat duidelijk in dat krantenartikel dat ze genoeg vrienden heeft en ze weet ook dat het leven de moeite waard is om te leven. Ik citeer: ” Ze houdt van goede koffie & theater”.                                                                           De duivel laat zich niet zomaar wegjagen door wat ‘paaiende’ woorden (zoals deze petitie-brief) … helaas! Maar dat neemt natuurlijk niets weg van het feit dat elk initiatief welkom is voor Laura ,dus in die zin sta ik wel achter deze petitie.

Vergeet niet door te blijven bidden voor haar (ik spreek ook voor mezelf):

Roep het bloed van Jezus in haar ziel, lichaam & geest om haar ‘schoon’ te maken;
roep het vuur van Gods’ Heilige Geest om in haar leven alles te verbranden wat Gods’ Heilige Naam geen eer & glorie aandoet; vernietig & verdelg in Naam van Jezus de duivelse structuren die Laura gevangen houden (Jezus heeft ons autoriteit gegeven over het Koninkrijk der Duisternis en hun werken, in Zijn Heilige Naam); smeek dat God haar ziel & hart verlicht en dat Jezus zich zèlf aan haar openbaart; hou vol in gebed; stop niet met bidden (dag & nacht, zegt de Bijbel ons te bidden).       Vraag Goddelijke bescherming voor Laura. Roep engelen die over haar waken als haar persoonlijke lijfwacht, in Jezus’ Naam

Meer kunnen wij niet doen. De rest is in  Gods handen.

G.z. Elma

Tot zover mijn mail aan A. (gericht aan K.)